Ode aan de natuur

tekst: Ingrid van Rossum | foto: Caroline Besnard via Unsplash

De natuur is een eeuwige inspiratiebron voor mij. Zo ook voor het magazine over Shared Leadership m/v. Ik kan er intens van genieten, van de natuur. Van de ‘schoonheid, variatie en mysterie’ (Jan Terlouw in zijn boekje Natuurlijk; mooier kan ik het simpelweg niet zeggen), maar vooral ook van de combinatie van rust en beweging.

De natuur is de grondslag van alle ontwikkelingen, ook die van ons als mensen. Ze geeft ons talloze prachtige voorbeelden van ontwikkelprocessen en maakt ons duidelijk hoe essentieel het is dat het mannelijke en vrouwelijke met elkaar in balans is. Is dit namelijk uit balans, dan is er ook daadwerkelijk iets mis met de wereld. Een boek dat ik je absoluut kan aanraden in dit kader is De hele olifant in beeld van Marja de Vries. Het boek geeft een goed inzicht in het bestaan en de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede. Met name in de esoterie en de new age-beweging worden Universele Wetten gezien als de basis van waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn.

Marja de Vries beschrijft in het boek dat ontwikkeling gaat om en/en: een combinatie van zowel het mannelijke principe dat naar buiten gericht is, als het vrouwelijke principe dat naar binnen gericht is. Dat juist de kleine spanning daartussen steeds weer voor vooruitgang zorgt.

De onderbouwingen die je aantreft in het boek, zijn gebaseerd op zowel gemeenschappelijke inzichten van de verschillende wijsheidstradities als op recente baanbrekende wetenschappelijke inzichten die hiermee in overeenstemming zijn. Het schetst een nieuw wereldbeeld, waarbij het mogelijk wordt te begrijpen wat nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat alle wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel.

In de wiskunde is de gulden snede een verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding, soms ook wel ‘goddelijke verhouding’ genoemd. Pas vanaf de 19de eeuw werd er ook een esthetische waarde aan de gulden snede toegekend. De gulden snede zou volgens sommigen een intrinsieke schoonheid bezitten, waardoor die verhouding veel zou voorkomen in klassieke architectuur en schilderkunst. Er wordt zelfs beweerd dat de mens een onbewuste voorkeur zou hebben voor deze verhouding.

Ik ben al heel lang gefascineerd door de gulden snede, met name de Fibonacci-reeks, vernoemd naar Leonardo van Pisa die als bijnaam Fibonacci had. Het gaat hier om een wiskundige reeks van getallen, beginnend met 0 en 1. Vervolgens is elk volgende element van de reeks steeds de som van de twee voorgaande elementen.

Men vond deze Fibonacci-reeks terug in de natuur: in de ontwikkeling van een bijenpopulatie, de structuur van een zonnebloem, de verdeling van takken aan bomen en de ordening van bladeren aan die takken, de vruchten van een ananas, de bloemen van een artisjok, het ontvouwen van een varen, de ordening van de schubben van een dennenappel, maar ook het vermeerderen van bloembollen, zoals die van sneeuwklokjes en krokussen. Al deze natuurlijke verschijnselen verlopen via de Fibonacci-reeks. Het geeft zo prachtig weer dat de natuur altijd in ontwikkeling is en dus nooit stilstaat. De Fibonacci-reeks laat zien hoe werkelijk alles zich ontwikkelt. Ga eens op zoek; je vindt vast mooie voorbeelden!  

Behalve de Universele Wetten, mogen ook de Natuurwetten niet ontbreken in dit stuk en dan vooral de Wet van de Manifestatie: Where attention grows, energy flows and where energy flows, life grows. In dat verband raad ik je aan eens te lezen over de Theory U, een verandermanagementmethode en gelijknamig boek van Otto Scharmer, waarin het om de drie fases in transitie gaat: anders kijken, anders zijn, anders doen. Ook de podcast Samen kijken geeft meer zicht van De Correspondent is mooi om eens te beluisteren, waarin benoemd wordt dat het ‘samen kijken’ nóg specifieker is wanneer je vanuit de twee principes van mannelijk en vrouwelijk kijkt. Ook al is het soms vreemd, het verrijkt echt!

Dit artikel komt uit het magazine Shared Leadership m/v, dat verkrijgbaar is op www.shapeshifterspublishers.nl en www.managementboek.nl

© Shapeshifters Publishers