Een pleidooi voor gelijkwaardigheid

tekst: Ingrid van Rossum | foto: Daisy Ranoe

De wereld waarin bedrijven opereren en de wereld van onze klanten wordt met de dag complexer. Efficiency en toenemende competitie om meer schaarse middelen vraagt niet alleen om een creatief gebruik, maar ook om een ander gebruik van ons menselijk kapitaal en talent. 

Je hoeft maar naar de financiële crisis te kijken om te zien hoe complex de uitdagingen zijn, hoe de diverse politieke en economische belangen met elkaar verstrengeld zijn en wat dat vraagt van leiders om toch om te kunnen gaan met onzekerheid en te handelen. We zien dat het accent daarom veel meer op nieuwe vaardigheden komt te liggen: het kunnen handelen op basis van intuïtie en het vermogen je te kunnen verplaatsen in denkwerelden die heel anders zijn. Conflicten kunnen hanteren en de relatie te bewaren, sturen op nieuwe waarden voor een nieuwe tijd die het gemeenschappelijke belang als leidraad hebben. “Chaorde” kunnen aanbrengen: gaandeweg je koers blijven uitzetten. Na de individualisering zijn we op weg naar de Wij-cultuur.

We hebben het dan over masculiene en feminiene kwaliteiten, eigen positie kunnen innemen en empathie tonen. Korte termijn besluiten en lange termijn consequenties kunnen afwegen. Relaties kweken en constructieve confrontaties durven aangaan.

Een leiderschapsprofiel dreigt daarmee al gauw op een plaatje van een schaap met vijf poten te gaan lijken. Van geen mens kan gevraagd worden dit allemaal in huis te hebben. Daarom zal de benodigde management kwaliteit in organisaties steeds meer gegenereerd worden door Shared Leadership, waarin complementaire kwaliteiten voor resultaat zorgen.

Ik geloof dat in deze complexe wereld Shared Leadership m/v het antwoord is. Dat het beleid om vrouwen in de top te krijgen pas compleet is met het concept van Shared Leadership m/v en de vraag: hoe kunnen mannen en vrouwen samen verantwoordelijkheid gaan dragen?

Voor mijn magazine Shared Leadership m/v interviewde ik meerdere man/vrouw-stellen die het al uitvoeren, al dan niet bewust gekozen. Om de succesformule te achterhalen, vroeg ik hen het hemd van het lijf en legde ze een aantal stellingen voor. Waarom werkt het voor hen? Wat zijn de randvoorwaarden en condities die het tot een succes maken? Ook deel ik de lessen van mijn eigen ervaringen met je. De interviews worden afgewisseld met wetenschappelijke artikelen van mensen zoals Dieuwke Begemann, veranderkundige, met wie ik eerder onderzoek heb gedaan naar Shared Leadership m/v.

Het magazine Shared Leadership m/v is verkrijgbaar via www.shapeshifterspublishers.nl en www.managementboek.nl

© Shapeshifters Publishers

Verhalen en concepten voor een nieuwe wereld. Onze missie is jouw impact!

stuur ons een berichtje
VERSTUREN
contact

Shapeshifters Publishers
(onderdeel van Fuenta BV)
Sint Antoniebreestraat 16
1011 HB  Amsterdam

info@shapeshifterspublishers.nl 
06-25063507 (Mirjam Burger)

KvK 59267747
NL56 KNAB 0257 526 137